STEM регистратор на данни с 8 сензора einstein™LabMate II™

Категория:

Описание

Вградени сензори:

Сензор за сърдечен ритъм  

Обхват: 0 до 240 bpm

Резолюция: 1 bpm 

 
Сензор за относителна влажност Обхват: 0 to 100 %

Точност: ±3% при 25°C

 
Сензор за светлинен интензитет Обхват: 1 до 124,000 lux
Модел на човешко око, Точност: ±4%
 
UVI сензор Обхват: 0-13 W/m²
Дължина на вълната: 290-390 nm
 
Сензор за налягане  

Обхват: 260 до 1260 mbar

Точност: ±3% 

 
Температура на околната среда  

Обхват: -30 до 50 °C

Точност: ±1% 

 
Топлинен индекс  

Обхват: -30 до 50 °C

Точност: ±1% 

 
Точка на оросяване  

Обхват: -30 до 50 °C

Точност: ±1%

Content missing