School Safety

Облачната услуга School Safety, осигурява бърз и лесен начин на комуникация и информация между училищното ръководство, преподавателите и родителите на учениците. За да се осъществи връзка със системата не е нужен допълнителен софтуер или друг продукт – необходимо е само мобилно устройство с достъп до интернет. Актуализациите на системата са автоматични и потребителите ги получават своевременно, а поддръжката на School Safety е 24/7/365 дни в годината.

За да бъде осигурена комуникацията и ефективността на School Safety е необходима единствено регистрация – от страна както на преподавателския екип, така и на родителите. Тази регистрация дава достъп до няколко различни модула, като предоставяната информация и функционалности зависят от това дали ръководител/учител или родител има достъп до системата.

Електронният облачен дневник School Safety предлага контрол на достъпа и работното време, програма, нанасяне на оценки и атестации за училищния персонал. На родителите дава възможност да следят влизането/излизането на детето от училище, да виждат оценките и отзивите от работата му, да регулират виртуалният му портфейл. И всичко това от всяко едно мобилно устройство, без значение от операционната система и часа от денонощието.

Облачната електронна услуга School Safety позволява управление на процесите и достъп до данните чрез различни модули в системата.

Описание

School Safety за училища

Ръководството на училището има поглед и достъп до целия процес на обучение – програми на класовете, атестации на учениците, тяхното присъствие, както и до данните от контрола на достъпа – присъствие на територията на учебното заведение, регистър на влезли/излезли картодържатели в реално време, данни за изработени от преподавателския колектив часове или техни отсъствия. На база тази информация могат да бъдат формулирани годишни графици за отпуск на екипа, работни заплати и др.

Преподавателите от училището могат да подредят програмата си, да създадат профили за оценките и атестациите на всеки един от учениците в класа си, да следят присъствието им и да изпращат информацията до родителите.

Справка за работното време на персонала – модулът предоставя детайлна статистика за всеки един учител от колектива. Алгоритъмът е в помощ при изчисленията на изработените часове и калкулиране на заплащането на всеки един служител по отделно:
– Стандартно работно време – например интервал от 9:00 до 18:00 часа;
– Оvertime – допълнително изработени часове след края на работния ден;
– Ранно идване за начало на работния ден;
– Закъснения за началото на работния ден;

Плаващо работно време:
Модулът дава информация за регистрацията на служителите с плаващо работно време – фиксиран брой часове, но без строго определена времева рамка. Администраторите в платформата получават информация за това кога един служител е влязъл или излязъл от сградата. На база тази информация се калкулира изработеното време за съответния ден.

Справка за отсъстващи ученици – всеки един преподавател или представител на училищното ръководство може да провери в реално време колко и кои ученици отсъстват от занятия и не се намират на територията на училището.

Пълна картина на трафика в училище – мигновена статистика в реално време за броя на присъстващите картодържатели – достъп до данните за това колко от регистрираните лица с достъп, независимо дали служители на училището или ученици, са на територията на училището.

Възможност за съобщения между учителите и родителите – бърз и ефективен начин за комуникация между родителите и преподавателите. Това дава възможност да бъде обменяна информация максимално бързо и родителите да бъдат в течение на случващото се с децата.

Информационен дисплей – системата дава възможност на големи дисплеи в коридорите или учителската стая, например, да бъде изведена информацията относно заетостта на класните стаи – къде какъв час се провежда, както и кой колега води занятията.

Възможност да бъде интегрирана с вече съществуваща система за контрол на достъп – системата на School Safety е с потенциал за надграждане на наличните ресурси в едно училище. Освен да предостави един изцяло нов начин за контрол на достъпа, облачното решение може да допълни по перфектен начин вече налични други такива. Системата може да добави активности или да доразвие вече съществуващите в съответната система.

Няма необходимост от закупуване на ново оборудване – за да ползвате системата на School Safety не е необходимо да инвестирате в допълнителни хардуерни мощности, нито да отделяте пространство. Базирана на облачните решения и техните предимства, School Safety предлага услуги, които по никакъв начин не натоварват бюджета допълнително.

Удобен достъп от Вашия компютър или мобилно устройство – дори и от личният Ви компютър или друго мобилно устройство Вие можете да получите достъп до системата и да направите необходимата справка. Това може да се случи по всяко време на денонощието от всяка точка на света.

Няма нужда от нов софтуер – за да използвате School Safety не е нужно да инсталирате нов софтуер на мобилното си устройство. Достъпът се осигурява дори и през стандартен браузър – такъв, с какъвто вече разполагате.

Автоматична поддръжка – актуализацията на облачното решение е 24/7/365 дни в годината. Не е нужно потребителите да правят каквото и да е – всичко се случва автоматично.

Сигурност на данните – безопасността на информацията на облачното решение е осигурена чрез криптирана връзка с потребителите. Самите сървъри на системата се намират в дейта-център с денонощен достъп до захранване и интернет връзка.

 School Safety за родители

Облачната система School Safety предлага на родителите опцията да регистрират повече от един ученик, да получат мигновена информация за оценките на детето си, неговите положителни или отрицателни атестации. Системата индикира присъствието на ученика в различните часове, събира данни за това кога влиза и излиза от територията на училището. Една от допълнителните услуги, специално създадени за родителите, е управление на виртуален портфейл за платени услуги. School Safety позволява непосредствена комуникация между родители, преподаватели и ръководство на училището.

Проследете движението на Вашето дете в реално време – системата School Safety дава на родителите възможността да получават данните от влизането/излизането на детето си от учебното заведение.

Информация за точното идване на Вашето дете на училище – персоналният портал на всеки един потребител на системата (родителите) дава точна информация за регистрациите при влизане и излизане от територията на училището.

Автоматично известяване за пристигане и напускане на училището, чрез EMAIL или SMS – още една опция, която родителите могат да активират, за да бъдат сигурни, че детето им е стигнало без проблеми в училище.

Проследете оценките и отсъствията на Вашето дете – неограничен достъп до информацията за оценките на детето, неговите положителни или отрицателни атестации, извънкласна училищна дейност

Възможност за съобщения между учителите и родителите – бърз и сигурен начин за комуникация между родители, учители и ръководството на учебното заведение. Функционалностите на системата могат да елиминират разходките до училище, дългите телефонни разходи или комуникацията по мейл.

Управление на виртуален портфейл – чрез тази функционалност родителите могат да заплатят различни купони за училищния стол, различни такси, допълнителни материали, дори и суми за екскурзии или други мероприятия.

Достъп до портала от всяко устройство с интернет – системата на School Safety е достъпна от всяка точка на земното кълбо, денонощно и от всяко едно мобилно устройство.

Дистанционна информация за температура – системата School Safety предоставя на училищата и родителите възможността да разберат дистанционно каква е моментната температура и влажност в класните стаи. Услугата е особено полезна в зимните дни, когато средната дневна температурна норма за провеждане на учебни часове е 18 градуса.

Информационен дисплей – възможност за учениците да сверяват последователността на часовете си и да знаят кога какъв урок имат, къде ще бъде проведен и от кой учител. Възможно е и персонално разпращане на седмичната програма до всеки един от учениците, отразяваща евентуални промени.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “School Safety”

Content missing