Комплекти сензори einstein™

Категория:

Описание

Комплект сензори: Химия

Позволява да провеждате много химически експерименти, като използвате едновременно няколко сензора.
Комплектът включва:
– рН сензор с нормален електрод (1TFS34_K)
Измерва промените в рН по време на химични реакции, позволява ви да следите хода на киселинно-алкално титруване и да наблюдавате промените, които се случват във водни тела за дълги периоди от време.
Диапазон: 0 до 14 pH.

– сензор за налягане (150 до 1150 mbar) (1TFS37_K)
Може да се използва като висотомер или барометър и да се използва при голямо разнообразие от метеорологични измервания. Други приложения включват изследване на транспирацията (отделяне на влага чрез листата), измерване на скоростта на дишане на покълналите семена и др.
Обхват: 15 до 115 kPa или 0,148 до 1,134 atm или 150 до 1150 mbar.

– температурен сензор (-40C до 140C) (1TFS44_K)
Особено подходящ за измерване на температурата на водата и други.
Обхват: -40C до 140C (40F до 284F)

– термодвойка (0C до 1200C) (1TFS46_K)
Термодвойка TC-K е проектиран за използване при изключително високи температури, като при наблюдение на химични процеси, включващи генерирането на големи количества топлина, за измерване на температурни зони на пламъка или просто за наблюдение на температурата в пещи.
Обхват: 0C до 1200C от 32F до 2192F от 273.15K до 1473.15K.

– 4x UC-E6 кабел за сензори
– Куфар за комплект сензори

Комплект сензори: Физика

Комплект сензори: Физика ви позволява да провеждате много експерименти във физиката, като използвате няколко сензора едновременно.
Комплектът включва:
– сензор за напрежение (+/- 25V) 1TFS01_K)
С нисък и среден обхват на измерване на напрежение както при променлив ток (AC), така и постоянен (DC). За експерименти, изучаващи електромоторни сили и вътрешно съпротивление, крушки и диоди, електрически вериги, съпротивление на проводниците или закон на Ом
Обхват: +/- 25V.

-сензор за ток (2.5A) (1TFS02_K)
С широк спектър от измервания, използван за измерване на постоянен и променлив ток.
Обхват: +/- 2.5A.

– сензор за сила (1TFS03_K)
Позволява да изучавате феномена на триене, просто хармонично движение, сблъсъци и центробежна сила.
Обхват: +/- 10N – +/- 50N.

– сензор за разстояние (1TFS15_K)
Измерва разстоянието между неподвижни и движещи се обекти. Универсален сензор с неограничен брой приложения: учениците могат да го използват, за да изучават движението на кола по писта, ускорението на свободно падащите тела и много други.
Обхват: 0,2 до 10м.

– сензор за електрически заряд (1TFS17_K)
Сензор с двоен обхват, който може да се използва напр. за измерване на заряда, генериран от триене. Той работи чрез индукция и е полезен, при тестване на изолационни материали и определяне на връзката между заряда и спада на напрежението между кондензаторните плочи.
Обхват: 0,25 C 0,025 ° С

– 6x UC-E6 кабел за сензори
– Куфар за комплект сензори

Комплект сензори: Биология

Позволява да провеждате множество експерименти в областта на биологията, като използвате няколко сензора едновременно.
Комплектът включва:

– сензор за влажност (1TFS23_K)
Инструмент за получаване на данни за дишането, биотичните условия и изучаване на метеорологичната връзка между влажността и температурата.
Обхват: 0% до 100% относителна влажност.

– pH сензор с нормален електрод (1TFS34_K)
Сензор, който измерва промените в рН по време на химични реакции, позволява да следите хода на киселинно-алкално титруване и да наблюдавате промените, които се случват във водните резервоари за дълги периоди от време.
Диапазон: 0 до 14 pH.

– температурен сензор (-40C до 140C) (1TFS44_K) – x2
Този универсален температурен датчик е особено подходящ за измерване на температурата на водата и други течности.
Обхват: -40C до 140C (-40F до 284F).

– сензор за налягане (150 до 1150 mbar) (1TFS37_K) – x2
Този сензор може да се използва като висотомер или барометър и да се използва при голямо разнообразие от метеорологични измервания. Други приложения включват изследване на транспирацията, измерване на скоростта на дишане на покълналите семена и експерименти с уравнението на идеалния газ.
Обхват: 15 до 115 kPa или 0,148 до 1,134 atm или 150 до 1150 mbar.

– колориметър (1TFS58_K)
Сензор за определяне на концентрацията на разтвори чрез измерване на цвета им, полезен, например, при изучаване на ефекта на светлината върху съдържанието на хлорофил в растенията, закона на Бир-Ламберт и много други приложения.
Дължини на вълните: синьо (480 nm) зелено (500 nm) червено (650 nm).

– 7x UC-E6 кабел за сензори
– Куфар за комплект сензори

Комплект сензори: Естествени науки

Позволява да провеждате много експерименти в областта на биологията, химията и физиката с използването на няколко сензора едновременно.
Комплектът включва:

– pH сензор с нормален електрод (1TFS34_K)
Сензор, който измерва промените в рН по време на химични реакции, което ви позволява да следите хода на киселинно-алкално титруване и да наблюдавате промените, които се случват във водните резервоари за дълги периоди от време.
Диапазон: 0 до 14 pH.

– температурен сензор (-40C до 140C) (1TFS44_K)
Този универсален температурен датчик е особено подходящ за измерване на температурата на водата и други течности.
Обхват: -40C до 140C (-40F до 284F).

– сензор за налягане (150 до 1150 mbar) (1TFS37_K) x2
Този сензор може да се използва като висотомер или барометър и да се използва при голямо разнообразие от метеорологични измервания. Други приложения включват изследване на транспирацията, измерване на скоростта на дишане на покълналите семена и експерименти с уравнението на идеалния газ.
Обхват: 15 до 115 kPa или 0,148 до 1,134 atm или 150 до 1150 mbar.

– сензор за напрежение (+/- 25V) (1TFS01_K)
С нисък и среден обхват на измерване, измерващ както променлив ток (AC), така и постоянен (DC) напрежение. Полезно при експерименти, изучаващи електромоторни сили и вътрешно съпротивление, крушки и диоди, характеристики на диодния ток и напрежение, електрически вериги, съпротивление на проводниците или закон на Ом
Обхват: +/- 25V.

– токов сензор (2.5A) (1TFS02_K)
Сензор с широк спектър от измервания, използван за измерване на постоянен и променлив ток.
Обхват: +/- 2.5A.

– сензор за сила (1TFS03_K)
За изследване на феномена на триене, просто хармонично движение, сблъсъци и центробежна сила.
Обхват: +/- 10N – +/- 50N.

– сензор за разстояние (1TFS15_K)
Измерва разстоянието между неподвижни и движещи се обекти, както наблизо, така и на разстояние. Универсален сензор с неограничен брой приложения: учениците могат да го използват, за да изучават движението на количка по писта, ускорението на свободно падащите тела и много други.
Обхват: 0,2 до 10м.

– 7x UC-E6 кабел за сензори
– Куфар за комплект сензори

Content missing