Позиция
Търговският представител
Описание

Търговският представител представлява компанията пред трети лица като рекламира, предлага и осъществява продажба на цялата продуктова гама от стоки и услуги; осъществява срещи с потенциални клиенти на фирмата; систематизира своевременно получената информация и я докладва на управителя; изготвя и отправя търговски предложения /оферти/; сключва договори за дистрибуция и доставка на стоки и услуги; извършва маркетингови проучвания на пазара с оглед необходимостта от търсене/предлагане в търговската мрежа на нови/сходни стоки и услуги /мониторинг/; съставя отчети за дейността си; изготвя доклади с обобщена информация относно клиентския профил; следи за изпълнение на поставените задачи в определените за това срокове; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с икономически профил – напр. бизнес администрация, мениджмънт и търговия, маркетинг, финанси и др./;

компютърни умения - работа с текстообработващи програми, програми за обработка на ел. таблици и презентации, Internet, e-mail;

презентационни умения и комуникативност;

умения за работа с документи, правопис и пунктуация;

висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;

владеене на английски език /средно ниво/;

умения за работа в екип;

опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;

свидетелство за управление на МПС;

възможност за служебни пътувания в страната /в рамките на Областите Монтана, Видин, Враца/;

 

Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
  • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
  • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
  • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
  • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията; 
  • работа в млад и динамично развиващ се екип;
Работно време
09:00-12:00ч. 13:00-17:00ч.
Изтегли обява
Работно място
ул. Извора №9, Монтана, 3400, България
Тип работа

пълен работен ден

Close modal window

Благодарим Ви! Вашата кандидатура е изпратена успешно! Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю!