Позиция
Техник системи и мрежи
Описание

Техникът системи и мрежи извършва дейности, свързани с цялостната поддръжка на различни по вид системи и мрежи (камери за видеонаблюдение; системи за контрол на достъпа; училищни музикални звънци; домофони и видеодомофонни системи; различни по вид устройства, свързани в локални или др. вид мрежи - многофункционални устройства, принтери, скенери и копирни машини, лаптопи, компютри и др.). Изпълнението на длъжността включва: монтиране, окабеляване, инсталиране, тестване, сервизна поддръжка, диагностика, профилактика и ремонт на посочените устройства, настройка на програми и приложения, с които същите работят, цялостна хардуерна и софтуерна поддръжка. Техникът системи и мрежи отстранява неизправности в различните информационни и комуникационни системи и разрешава проблеми, свързани с обмен на данни между потребители, както и възстановява, доколкото това е възможно, данни след срив в мрежата, осигурява непрекъсната Интернет свързаност с оглед непрекъсваемост на работния процес на клиента. Техникът следи за изпълнение на поставените задачи в определените за това срокове и изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с технически профил – напр. машинен инженер, техник, механик и др./;
- компютърни умения - работа с различен по вид софтуер /програми и приложения/;
- презентационни умения и комуникативност;
- умения за работа с документи, правопис и пунктуация;
- висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
- владеене на английски език /средно ниво/;
- умения за работа в екип;
- опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
- свидетелство за управление на МПС;
- възможност за служебни пътувания в страната /в рамките на Областите Монтана, Видин, Враца/;
Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
- работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
- основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
- възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
- обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията;
- работа в млад и динамично развиващ се екип;

Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
  • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
  • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
  • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
  • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията; 
  • работа в млад и динамично развиващ се екип;
Работно време
09:00-12:00ч. 13:00-17:00ч.
Изтегли обява
Работно място
ул. Извора №9, Монтана, 3400, България
Тип работа

пълен работен ден

Close modal window

Благодарим Ви! Вашата кандидатура е изпратена успешно! Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю!