Позиция
Продуктов фотограф
Описание

Продуктовият фотограф извършва дейност, свързана с професионално фотографиране (заснемане) на различни по вид и характеристика материали, стоки и продукти на клиента (в зависимост от предмета на дейност и предлагания асортимент). Фотографът има за задача да илюстрира по възможно най-добрия начин заснеманите обекти с цел качествено и атрактивно представяне на продукта (рекламна и търговска цел). Фотографът изучава предварително целта на заснемането; изискванията на клиента; техническите възможности за изпълнение на поставената задача; материалите, които ще са му необходими; вида на техническите средства, които следва да бъдат използвани; подходящия фон, осветление и фотографски композиции за ефективно изпълнение на заданието. Фотографът извършва технически корекции и настройки на фотографската апаратура и обектите, предварителна и последваща компютърна обработка на изображенията, както и адаптиране на вече готовите фотографии за създаване на цифрови изображения и включване на последните в различни мултимедийни продукти, научни публикации, статии, прессъобщения, както и за попълване съдържанието на уеб сайтове (продуктов асортимент, онлайн магазини и др.). Продуктовият фотограф отразява и различни медийни събития (демонстрации на продукти, откриване на нови търговски обекти, чествания на годишнини - от основаване на компанията или стартиране на определена търговската дейност и др.).

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с икономически профил – напр. бизнес администрация, мениджмънт и търговия, маркетинг, финанси и др./;
 • компютърни умения - работа с текстообработващи програми, програми за обработка на ел. таблици и презентации, Internet, e-mail;
 • презентационни умения и комуникативност;
 • умения за работа с документи, правопис и пунктуация;
 • висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
 • владеене на английски език /средно ниво/ - счита се за предимство;
 • умения за работа в екип;
 • опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
 • свидетелство за управление на МПС /счита се за предимство/;
Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
 • - придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с фотографски профил/;
  - компютърни умения - работа с различен по вид софтуер /програми и приложения за обработка на изображения/;
  - презентационни умения и комуникативност;
  - умения за работа с компютри и многофункционални устройства, скенери, принтери, копирни машини, плотери и др.;
  - висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
  - владеене на английски език /средно ниво/;
  - умения за работа в екип;
  - опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
  - свидетелство за управление на МПС;
  - възможност за служебни пътувания в страната /в рамките на Областите Монтана, Видин, Враца/;
  -
  Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
  - работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
  - основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
  - възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
  - обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията;
  - работа в млад и динамично развиващ се екип;
Работно време
09:00-12:00ч. 13:00-17:00ч.
Изтегли обява
Работно място
ул. Извора №9, Монтана, 3400, България
Тип работа

пълен работен ден

Close modal window

Благодарим Ви! Вашата кандидатура е изпратена успешно! Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю!