Позиция
Офис асистент
Описание

Офис асистентът изпълнява спомагателни функции като подпомага административно дейността на фирмата. Същият получава и експедитира входящата кореспонденция; обработва постъпващите заявки, вкл. запитания, отправени посредством функциониращия в уеб сайта на търговеца онлайн магазин; осъществява комуникация със съконтрагентите на компанията по ел. поща и телефон като приема и координира телефонни обаждания и получени мейли; систематизира своевременно получената информация и я докладва на управителя; организира срещите с потенциални клиенти на дружеството; съставя, съхранява, подрежда, групира и архивира различни по вид документи (оферти, данъчни фактури, складови и стокови разписки, касови отчети и др.); работи с фискален касов апарат; отговаря за снабдяването на офиса с нужните материали /канцеларски и т. н./; следи за изпълнение на поставените задачи в определените за това срокове;  изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Офис асистентът представлява фирмата пред трети лица, рекламира, предлага и осъществява продажба на цялата продуктова гама от стоки и услуги, посреща и обслужва клиенти в офиса.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • придобито средно образование /с предимство ще се считат кандидатите, завършили специалности с икономически профил – напр. бизнес администрация, мениджмънт и търговия, маркетинг, финанси и др./;
 • компютърни умения - работа с текстообработващи програми, програми за обработка на ел. таблици и презентации, Internet, e-mail;
 • презентационни умения и комуникативност;
 • умения за работа с документи, правопис и пунктуация;
 • висока степен на организираност и умения за определяне на приоритети в процеса на работа;
 • владеене на английски език /средно ниво/ - счита се за предимство;
 • умения за работа в екип;
 • опит на същата/сходна позиция /счита се за предимство/;
 • свидетелство за управление на МПС /счита се за предимство/;
Ние от „Сайофис.тех“ ЕООД - гр. Монтана предлагаме:
 • работа на постоянен трудов договор при пълен 8-часов работен ден;
 • основно месечно възнаграждение + бонус схема, обвързана с постигнатите резултати;
 • възможности за кариерно развитие и професионално израстване;
 • обучения за непрекъснато повишаване на квалификацията; 
 • работа в млад и динамично развиващ се екип;
Работно време
09:00-12:00ч. 13:00-17:00ч.
Изтегли обява
Работно място
ул. Извора №9, Монтана, 3400, България
Тип работа

пълен работен ден

Close modal window

Благодарим Ви! Вашата кандидатура е изпратена успешно! Ще се свържем с одобрените кандидати за интервю!