САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:00В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Имаме удоволствието да Ви представим нашата ERP (Ентерпрайз Ресурс Планинг) услуга, която ще Ви помогне да управлявате всички аспекти на Вашия бизнес по-ефективно и значително по-ефикасно. Нашата ERP система представлява интегриран софтуер, предоставящ набор от модули и функционалности, които покриват разнообразни аспекти на управлението на Вашата организация.

Какво представлява ERP (Ентерпрайз Ресурс Планинг)?

ERP системата представлява интегрирано решение, което обединява различни функционалности и модули, позволявайки на Вашата компания да управлява всички аспекти на своята дейност централизирано. Това включва управление на потребители и служители, обработка на заявления за отпуск, управление на човешки ресурси, финансови операции, управление на складови наличности, продажби и много други.

**Предлагани модули и функционалности:**

1. **Управление на потребители / служители и групи:** Лесно и ефикасно управление на Вашите служители и групи в организацията.

2. **Управление на членове на организация:** Следете и управлявайте информацията за членовете на Вашата организация.

3. **Управление на молби за отпуск от служители:** Автоматизиран процес за подаване и одобрение на молби за отпуск.

4. **Управление на искания за разходи:** Преглеждайте и одобрявайте искания за разходи, свързани с транспорт и храна.

5. **Управление на кампании за набиране на персонал:** Помага Ви при набирането на нови служители чрез управление на рекрутмънт кампаниите.

6. **Управление на човешки ресурси:** Оптимизирайте управлението на отдели, договори със служителите и взаимоотношенията с тях.

7. **Управление на фирми и контакти:** Следете информацията за клиенти и възможности за сътрудничество.

8. **Управление на търговски предложения:** Създавайте и управлявайте предложения към клиентите с лекота.

9.**Управление на поръчки за продажба:** Оптимизирайте процеса на приемане и обработка на поръчки от клиенти.

10. **Управление на пратки и документи за доставка:** Преглеждайте и проследявайте пратките и свързаните с тях документи.

11. **Управление на договори:** Управлявайте договорите със служители и клиенти.

12. **Управление на интервенции:** Следете и управлявайте технически интервенции и гаранционни случаи.

13. **Тикет система:** Система за управление и обслужване на запитвания и проблеми от клиентите.

14. **Управление на системи за информация (KM) или Help-Desk бази данни:** Съхранявайте и управлявайте важна информация и бази данни за клиентите и доставчиците си.

15. **Управление на партньорства:** Оптимизирайте връзките си с бизнес партньорите.

16. **Управление на доставчици и покупки:** Управлявайте поръчките и фактурите от доставчиците си.

17. **Счетоводство:** Водете счетоводство за финансовите операции на Вашата компания.

18. **Управление на продукти и услуги:** Следете и управлявайте асортимента на продукти и услуги.

19. **Наличности:** Управлявайте наличности, партиди, серийни номера и др.

20. **Управление на проекти и събития:** Организирайте проекти и събития, свързани с Вашата дейност.

21. **Управление на ресурси:** Разпределяйте ресурси като принтери, коли, стаи и други.

22. **Управление на документи:** Организирайте и споделяйте документите си ефективно.

23. **Интеграция на системи:** Интегрирайте допълнителни системи като ClickToDial и други.

24. **Непроменлив дневник на бизнес събития:** Водете запис за всички събития в организацията.

25. **Създаване на онлайн анкети:** Провеждайте анкети и гласувания за

 получаване на обратна връзка и проучвания.

26. **Точка за продажба TakePOS:** Използвайте точка за продажба със сензорен екран за магазини и ресторанти.

27. **Табло с подробен графичен изглед:** Прегледайте информация за цялата организация на едно място.

Нашата ERP система е проектирана да Ви помогне да увеличите ефективността и конкурентоспособността на Вашия бизнес чрез автоматизация и централизиране на информацията. С нашата система ще имате по-голям контрол върху операциите си и ще можете да вземате по-добри информирани решения.