САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:54В почивка сме, потърсете ни по-късно!

„САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, ГРАД МОНТАНА ПРЕДЛАГА ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  КИБЕРЗАЩИТА, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ ОТ БИЗНЕСА И АДМИНИСТРАЦИЯТА ДО 17 ОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА

“САЙОФИС.ТЕХ” ООД, гр. Монтана, вече предлага на своите клиенти продукти за гарантиране на т. нар. киберсигурност. Тяхното въвеждане на пазара се реализира във връзка с Директива (ЕС) 2022/2555 NIS2, която влезе в сила за България на 1 януари тази година. Тя е абсолютно задължителна за всички държавни и частноправни субекти Прочетете повече…

Предимствата на абонаментната поддръжка: Осигуряване на Високо Качество и Сигурност за Бизнеса

В днешно време, когато информационните технологии играят ключова роля във функционирането на всяка фирма, значението на ефективната техническа поддръжка не може да бъде подценено. В този контекст, абонаментната поддръжка се явява като важен инструмент за бизнеса, осигуряващ непрекъснато функциониране и оптимална производителност на оборудването. В Сайофис.тех имаме уникален подход към Прочетете повече…