САЙОФИС.ТЕХ
Днес е вторник 11:02Работим свържете се с нас!

„САЙОФИС.ТЕХ“ ЕООД ПРЕДЛАГА ИТ УСЛУГИ, ЗА ДОСТАВКАТА НА КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Министерството на иновациите и растежа на Република България публикува на Интернет страницата си информация относно възможността за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Финансирането е осигурено по Националната програма за възстановяване и Прочетете повече…