САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 22:38В почивка сме, потърсете ни по-късно!

ИМЕЙЛ ИЗМАМИ? БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Използването на всяко едно комуникационно средство, независимо от неговия вид (телефон, видеодомофон, мобилно приложение за изпращане на текстови съобщения, електронна поща и др.) предполагат осъществяването на двустранна връзка между подателя и получателя на съобщението. При устното общуване сме в непосредствен контакт с насрещната страна и можем да си създадем лично Прочетете повече…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП?

Програмите за отдалечен достъп осигуряват възможност за дистанционно управление на компютри и други устройства. Поради тази причина те са много удобни за ползване и изключително ефективни, тъй като гарантират получаването на адекватно сервизно обслужване от разстояние. Въпросният софтуер улеснява потребителите, спестявайки им време и усилия, свързани с отстраняване на проблеми Прочетете повече…

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2022 г. – втори модул „Сигурност в училище”

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, Във връзка с одобрената с РМС № 302 от 13.05.2022 г. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2022 г. – втори модул „Сигурност в училище”, Ви информирамe, че държавните специализирани и неспециализирани училища в системата на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните Прочетете повече…

ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е ДОБРАТА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ ЗА ДА РАБОТИ ДОБРЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР?

Всички знаем, че за да работим с различните видове устройствата (лаптопи, таблети, „умни“ часовници, настолни компютри и др.) е нужно те да бъдат свързани с Глобалната мрежа посредством Интернет връзка. По този начин, ние имаме достъп до неограничено количество информация и данни, които са ни необходими в нашия личен и Прочетете повече…

Сибил Бойчев – представител на СAЙОФИС.ТЕХ ЕООД проведе обучение, свързано със създаване на учебно-тернировъчни фирми

Сибил Бойчев, който изпълнява длъжността специалист „Софтуер, уеб и графичен дизайн“ в „Сайофис.тех“ ЕООД – Монтана проведе обучение, имащо за предмет изграждането и функционирането на т. нар. „учебно-тренировъчни фирми“ (УТФ). Курсът е по инициатива на СУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин, Община Хайредин, Област Враца и се реализира по Проект BGM2OP001-2.015-0001”Ученически Прочетете повече…

СЪЩНОСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЗИ ОТ ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Понятието облак (от англ. „cloud“) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Когато говорим за „облак“ хората най-често си представят атмосферно явление. Всъщност, терминът произлиза от идеята за „облака от скакалци“ или по-точно означава „рояк“. Всъщност облачните технологии (Cloud Прочетете повече…