САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 22:12В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Алармените системи и системите за пожароизвестяване са едни от основните елементи на системите за сигурност във всеки един обект. Значението на пожароизвестяването не може да бъде пренебрегнато. Системите за пожароизвестяване са от животоспасяващо значение и са задължителни, съгл. българското законодателство. Системите за пожароизвестяване генерират алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето – топлина, дим или пламък. Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв.