САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:47Работим свържете се с нас!

Понятието облак (от англ. „cloud“) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Когато говорим за „облак“ хората най-често си представят атмосферно явление. Всъщност, терминът произлиза от идеята за „облака от скакалци“ или по-точно означава „рояк“. Всъщност облачните технологии (Cloud Computing) са поредният етап от развитието на Web базираните услуги.

По дефиниция облакът предоставя отдалечена централизирана изчислителна мощност, посредством мрежова връзка – т.е. интернет, на различни крайни устройства и съответно на клиентите, които ги употребяват. Самите изчислителни услуги се извършват не от една голяма машина, а от множество сървъри, събрани в центрове за данни и работещи като един голям клъстер. По този начин може да се използва цялата им мощност, която по най-оптимален начин да бъде разпределяна на множество отделни, паралелно изпълнявани задачи, така че да се удовлетворят клиентските заявки бързо и качествено.

При Cloud Computing за потребителя не е задължително да използва собствено физическо устройство. Той може да използва виртуална машина, т. е. достъпа до данните му може да стане от всяко едно устройство, независимо от това къде се намира потребителят. Броят на сървърите може лесно да бъде увеличен, повредените машини да бъдат заменени, като нито едно от тези действия не изисква спиране на цялостната система. Сред основните ползи на cloud технологиите е отпадането на необходимостта от покупка, инсталация и поддръжка на хардуер, както и наемането на  специализиран персонал за работа с него.

Една от най-дискутираните теми е сигурността на информацията в облака. Притесненията на мениджърите на пръв поглед са разбираеми: не знаят къде точно са данните им, кой има достъп до тях, дали данните и мрежовият трафик са добре защитени от злонамерен достъп. При cloud технологиите се използват специализирани криптиращи алгоритми, защитни стени, синхронизиране на информацията в ко-локации, архивиране и още десетки похвати, които гарантират информационната протекция.

Ние, от „Сайофис.тех“ ЕООД, препоръчваме използването на Nextcloud. Той представлява набор от софтуер клиент-сървър за създаване и използване на услуги за хостинг на файлове. Nextcloud е готов за използване софтуер с отворен код. По същността си Nextcloud  е img приложение, създадено през 2016 г. Оригиналният му дизайнерски код оттогава е публично достъпен и изцяло ориентиран към специфичните нужди на потребителите. Този индивидуален подход помага на клиента да го модифицира и подобри според своите собствени предпочитания. Nextcloud не само предоставя на потребителите контейнер за съхраняване на техните файлове, но им позволява и да споделят файлове или цели папки с когото им харесва, само и единствено посредством „шерване“ на връзка (линк). Този процес не изисква парола. Администраторът на Nextcloud може също така да блокира споделянето на данни за отделни приложения/разширения или да ограничи споделянето на файлове само до няколко потребители. Платформата позволява на потребителите да виждат, споделят и редактират файлове като поддържа пълен дневник на всичките Ви дейности, което Ви улеснява да проследявате стъпките си в случай, че имате нужда от това.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder