САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:48Започваме работа след 12 минути

Един от основните белези, който различава човека от животните, е т. нар. „членоразделна реч“. Езикът е особено важно изразно средство. Чрез него могат да се изразят мисли, убеждения, чувства, емоции, дори да се внушат дадени идеи или да се отправят важни послания.

Българският език е особено богат откъм съдържание. Благодарение на него всеки един бизнес, може да достигне до своите целеви групи и рекламодатели (до крайния клиент и до инвеститори) и да покаже кое е онова, което го отличава от останалите фирми, развиващи дейност в същата или сходна сфера. Кое е това, което го прави уникален и неповторим?

Текстовете с единствено по рода си съдържание са автентични и се предпочитат пред другите, известни още като „copy-pastе”. Авторският стил на създаване на текстове се цени в много по-голяма степен, тъй като чрез него става възможно да се избегнат „взети наготово“ описания, по отношение на които е възможно да бъдат юридически претендирани определени субективни (авторски) права.

Основният девиз на копирайтинг услугите е „кратко, точно и ясно“.  Дори когато е необходимо детаилизиране на поднасяната информация този принцип също трябва да бъде спазван за да се осуети придаването на двусмислие на изготвяния текст. Важно е да  се избягват текстове от типа „разтягане на локуми“, т. е. излишно съдържание, което затормозява потребителя при четене.

Текстовото и вербално представяне на определен/и продукт/и и/или услуга/и е важно, тъй като обикновено допълва визуалната част на презентацията. Можем да видим как изглежда дадена стока, да преценим дизайна й и други нейни основни характеристики (големина, размер, тегло, форма, цвят), но откъм функционалност и правилна експлоатация трябва да получим допълнителна информация от производителя/търговеца. За какво е предназначен даден артикул и в кои случаи е добре да бъде използван, както и разграничаването му от други изделия може да стане само и единствено благодарение на правилно написания текст.

Ние, от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, предоставяме освен ИТ услуги и продукти и копирайтинг услуги, изразяващи се в създаването на органично съдържание за попълване съдържанието на уеб сайтове, страници в социалните мрежи, прессъобщения, изготвяне на поздравителни и благодарствени адреси, Интернет реклама и др. Не се колебайте да се свържете с нас! Доверете ни се и ние ще ви докажем, че можем! Не чакайте! Помогнете на бизнеса си още сега!