САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:12В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Сибил Бойчев от „САЙОФИС.ТЕХ“ взе участие като обучител в реализирането на проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, Модул “Библиотеките като образователна среда”. Обучението се проведе на 21 април 2023 г. /Петък/ в сградата на I ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Монтана и е финансирано със средства на Министерството на образованието и науката /МОН/.

В рамките на обучението бе демонстрирана работа с т. нар. VR Case очила, посредством които става възможно наблюдаването на аугументираната или още известна като „добавена“ или „обогатена“ реалност. Това е термин в информатиката, който се използва за обозначаване на комбинация от данни, взети от реалния свят и компютърно генерирани такива. Благодарение на очилата учениците успяха да се пренесат в различни светове, да летят в космоса, да видят морското дъно и неговите обитатели отблизо и да се возят на атракционно влакче, което се движи с висока скорост.

Добавената реалност дава възможност за пресъздаването на определени усещания без реално преживяване, т. е. без да е необходимо съответния потребител физически да се намира на конкретното географско място или определената локация. Технически средства от този тип са изключително интересни и полезни, т. к. помагат за натрупването на житейски опит, личностно и емоционално обогатяване на потребителя и посещение на места, на които не сме били досега, допълни още Сибил Бойчев, който освен съдружник в „САЙОФИС.ТЕХ“ е и ИТ специалист в областта на софтуера, графичния дизайн и уеб дизайна.

Той подчерта, че теоретичната част е важен елемент от образованието, но учителите трябва да наблягат най-вече на неговата практическа насоченост. „САЙОФИС.ТЕХ“ е ИТ фирма, която счита, че бизнесът следва да е ангажиран с обучението на учениците, тъй като образователната система създава кадри за бизнеса и че изключително полезно би било включването на външни лектори с опит в производството, търговията и сектора на услугите като обучители в системата на образованието.