САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:37В почивка сме, потърсете ни по-късно!

На 14 март Сибил Бойчев от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД отбелязва своя рожден ден. От скоро той придоби качеството на съдружник в едноименната фирма, което доведе до промяна и в правноорганизационната форма, под която организацията осъществява дейността си. До момента Сибил Бойчев изпълняваше длъжността специалист „Софтуер“. Освен съдружник с дялово участие, равно на дела на другия съдружник – Борис Еленков, Бойчев вече може да изпълнява управителни и представителни функции.

Сибил Бойчев има богата автобиография. Той притежава редица сертификати и удостоверения за участие в множество проекти на регионално и местно ниво, свързани с обучения за придобиване на т. нар. „меки умения“, работа в екип, предприемачество, говорене пред публика, организационни и комуникационни умения, разрешаване на конфликти и т. н. Самият той е обучител и организатор на ИТ курсове, курсове за придобиване на начална компютърна грамотност, обучения по уеб администрация, графичен и уеб дизайн. Работил е в сферата на неправителствения сектор и е изпълнявал функции, свързани с провеждане на различни инициативи и кампании от значение за местната общност.

Понастоящем Сибил Бойчев е и председател на Фондация „Северозападен институт за младежки политики“, която изпълнява редица проекти, насочени към реализирането на младежкия обмен и осъществяването на комуникация между младите хора от различните държави. По негова идея в момента се осъществява и кампанията „Избирам Северозапада“, чиято цел е да насърчи развитието на местния бизнес, туризъм, изкуство и култура този регион на страната.