САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:22Работим свържете се с нас!

На 25 ноември 2023 г. /Петък/ Сибил Бойчев от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, проведе обучение, свързано с изкуствения интелект, на учителите от СУ „Васил Воденичарски“ в с. Хайредин.

Сибил Бойчев, който е софтуерен специалист, изнесе подробна презентация на тема „Интеграция на изкуствения интелект в образователния процес, иновации и възможности“.

Той акценира върху възможностите, които технологичната платформа предоставя относно работата на учителите, а именно:

 1. Създаване на интересни и образователни презентации: изкуственият интелект предоставя интуитивни инструменти, които позволяват на учителите да създават атрактивни презентации, които да привличат и задържат вниманието на учениците в час и да ги правят активни участници в образователния процес.
 2. Разработване на разнообразни учебни материали: Платформата предоставя гъвкавост при създаването на учебни материали, които отговарят на индивидуалните нужди на учениците.
 3. Изготвяне на уроци с интерактивни задачи: Учителите могат да интегрират интерактивни задачи, стимулиращи учениците към активно участие в учебния процес.
 4. Подпомагане в оценяването и коригирането на домашни: Изкуственият интелект предоставя инструменти за ефективно оценяване и обратна връзка, улесняващи учителите в техните задачи.
 5. Организиране на образователни игри и куизове: Учениците могат да се включат в образователни игри и куизове, които не само развиват техните знания и умения, но и правят ученето изключително забавно.
 6. Помощ при интегриране на технологии в учебния процес: Иновативната платформа предоставя подкрепа за учителите за успешното интегриране на технологии в учебния процес, подобрявайки по този начин ефективността на образованието.

Сибил Бойчев, който освен съдружник във фирмата е и идеен автор за създаването на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД разясни, че изкуственият интелект предоставя на потребителите още много възможности като например:

 1. Съдействие в планирането на извънкласни дейности.
 2. Подпомагане на учениците със специални образователни потребности (СОП).
 3. Създаване на индивидуални учебни планове.
 4. Предоставяне на ресурси за допълнително четене и изследване.
 5. Подпомагане в разработването на програми за развитие на учениците.
 6. Съвети за ефективни методи на обучение.
 7. Създаване на учебни материали за различни нива на ученици.
 8. Предоставяне на идеи за иновативни учебни проекти.
 9. Помощ при подготовката за стандартизирани тестове.
 10. Организиране на групови дискусии и дебати.
 11. Подпомагане при създаването на училищни събития и проекти.
 12. Предоставяне на материали за ученически презентации.
 13. Създаване на учебни материали, фокусирани върху критично мислене.
 14. Подпомагане в оценяването на проекти и творчески изяви на учениците.

 

Проведеното обучение откри множество нови перспективи за учителите, допринасяйки за модернизацията на образователната система в СУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин. С иновативните възможности, предоставени от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, учителите вече могат да разполагат с ефективни инструменти за създаване на вдъхновяващо и интерактивно образование.