САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 21:34В почивка сме, потърсете ни по-късно!

На 7 март 2024 г. /Четвъртък/ Сибил Бойчев от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, проведе обучение, свързано с изкуствения интелект, на учителите от ОУ „Отец Паисий“ в с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана.

Сибил Бойчев, който е софтуерен специалист, изнесе подробна презентация на тема „Интеграция на изкуствения интелект в образователния процес, иновации и възможности“. Той акценира върху възможностите, които технологичната платформа предоставя на учителите в тяхната ежедневна работа с учениците.

Присъстващите на обучението имаха възможността да се запознаят с функциите на изкуствения интелект и способностите, които той притежава. Стана ясно, че благодарение на неговото внедряване в процеса на учене може да се постигне създаването на интересни презентации, да се разработят разнообразни учебни материали, да се изготвят уроци с интерактивни задачи, да се подпомогне проверката и оценяването на класни и домашни работи, да се организират образователни игри и куизове.

Сибил Бойчев, който освен съдружник във фирмата е и идеен автор за създаването на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД разясни, че изкуственият интелект предоставя на потребителите още много възможности като например: планиране на различни извънкласни дейности, подпомагане работата с ученици, които имат специални образователни потребности (СОП), създаване на индивидуални учебни планове, предоставяне на ресурси за допълнително четене и изследване, подпомагане разработването на програми за развитие на учениците, предоставяне на съвети за ефективни методи на обучение, създаване на учебни материали, предоставяне на идеи за иновативни учебни проекти, оказване на помощ при подготовката за стандартизирани тестове, организиране на групови дискусии и дебати и създаване на училищни събития и проекти, подпомагане в оценяването на проекти и творчески изяви на учениците.

Проведеното обучение откри множество нови перспективи за учителите, допринасяйки за модернизацията на образователната система в ОУ „Отец Паисий“ в с. Георги Дамяново. С иновативните възможности, предоставени от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, учителите вече могат да разполагат с ефективни инструменти за създаване на вдъхновяващо и интерактивно образование.