САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 22:17В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Сибил Бойчев от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД – гр. Монтана, изнесе беседа на тема “Пътят на предприемача” в I ОУ „Васил Левски” в гр. Вълчедръм. Тя се проведе на 25 октомври 2023 г. /Сряда/. В разговора си с учениците той разказа за своя път като предприемач, за трудностите и успехите, през които е преминал и за предизвикателствата, с които се е сблъскал.

Бойчев, който е идеен автор на бизнес концепцията за учредяване на дружеството, акцентира върху важността на принципа за „учене през целия живот“ и стремежа си да помага на хората. Според него важни умения, които всеки един на предприемач следва да притежава, са упоритост, желание да бъдеш полезен и социална отговорност към останалите членове на обществото.

Той подчерта, че човек трябва непрекъснато да се стреми да се развива и усъвършенства не само личностно, но и професионално. Сибил, който освен като съдружник се изявява и като софтуерен специалист в „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, поясни, че пътят на предприемача не е нито лесен, нито гладък, нито пък трябва да се възприема като права линия от точка А до точка Б. Изискват се много труд и постоянство за постигането на резултати.

Непрекъснатото придобиване на нови знания, умения, опит и компетенции, независимо в коя сфера, са изключително важни, тъй като поддържат конкурентоспособността на предприемача, правят го актуален и успешен в разрешаването на проблемите, с които неговите клиенти се сблъскват в своето ежедневие.

По отношение на социалната отговорност Сибил Бойчев изрази мнение, че според него предприемачите, които се грижат за обществото и околната среда (независимо от това в коя област работят), са все по-ценени. Те не само постигат икономически успех, но и допринасят за подобряването на света около себе си.

Бойчев подчерта, че в основата на всеки бизнес стои способността му да разрешава определени проблеми. Бизнесът цели да даде решение на специфични проблеми и предизвикателства, които обществото има, да предложи варианти за тяхното преодоляване или осуетяване (превантивна функция). Когато бизнесът не предлага такива продукти/услуги, той няма как да бъде успешен.