САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:18В почивка сме, потърсете ни по-късно!

На 17 ноември 2023 г. /Петък/, в ПГ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Враца, учениците от специалност “Системно програмиране” получиха уникалната възможност да вземат участие в обучение, организирано от „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, Монтана. То беше фокусирано върху това как се развиват иновациите в сферата на уеб дизайна в контекста на нашумелия напоследък изкуствен интелект. Сибил Бойчев, който е експерт в областта на софтуерните науки и представител на компанията представи новаторски подходи за създаване на уеб сайтове с използване на технологии като WordPress и изкуствен интелект (AI).

Сибил Бойчев представи на учениците интегрирания подход към уеб дизайна, използвайки най-популярната платформа за уеб сайтове – WordPress. Чрез визуалното програмиране, учениците получиха възможността да изграждат свои уеб страници и да им придават уникален и съвременен дизайн. Процесът на създаване на съдържание и добавяне на функционалност с разширения на сайта беше представен подробно, като учениците имаха възможността да учат от практически примери.

Втората част от обучението беше посветена на влиянието на изкуствения интелект върху уеб дизайна. Сибил Бойчев, който освен софтуерен специалист е и съдружник във фирмата, демонстрира как изкуственият интелект може да бъде използван за създаване на съдържание, обогатяване на мултимедийни елементи и дори добавяне на нова функционалност в уеб сайтовете.

Учениците имаха възможността да видят конкретни примери, в които изкуственият интелект може да подпомогне творческия процес на уеб дизайна. Техническите въпроси, свързани с интеграцията на тези технологии, бяха разяснени, като учениците бяха насърчавани да експериментират и интегрират изкуствения интелект в техните проекти.

След завършването на практическата част от обучението, се проведе отворена беседа /дискусия/ за рисковете и предизвикателствата, свързани с използването на изкуствен интелект в уеб дизайна. Сибил Бойчев, който е и идеен автор за учредяването на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД  акцентира върху въпросите за етиката и сигурността, които възникват при внедряването на нови технологии. Учениците бяха насърчавани да разгледат внимателно възможните предимства и злополуки, които могат да възникнат при използването на изкуствен интелект в уеб дизайна.

Обучението приключи с обобщение на основните принципни положения и представяне на възможностите, които бъдещето може да донесе в областта на уеб дизайна при използването на изкуствения интелект. Учениците бяха насърчавани да продължат да следят иновациите и да бъдат активни участници в развитието на уеб технологиите.

Проведеното обучение съчета конкретни практически умения с теоретични знания, като по този начин подготви учениците за предизвикателствата на бъдещето. Иновациите в уеб дизайна и изкуственият интелект станаха по-близки до младите ученици, които вече могат да ги приложат в своите творчески проекти.