САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:50В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Един от съоснователите на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, Сибил Бойчев, премина успешно обучението за ментори по програмата „ТИЙНОВАТОР“. То се проведе в началото на месец октомври 2023 г. в София Тех парк в столицата.

„ТИЙНОВАТОР“ е програма за създаване на стартъп клубове в българските училища. В нея ментори-предприемачи помагат на ученици да стартират собствен бизнес. Програмата е безплатна, базира се на учене чрез практика и е фокусирана върху стимулиране на креативното мислене на учениците.

Преминатото обучение дават право на участниците да се включат в провеждането на други обучения в рамките на „ТИЙНОВАТОР“ като ментори на ученици, които притежават амбициозност и предприемачески дух. Тази година стартъп клуб ще бъде реализиран и в Монтана като един от менторите ще бъде именно Сибил Бойчев.

Бойчев, който освен съдружник в ИТ компанията е и софтуерен специалист счита, че по този начин би могъл да сподели своите знания, опит и страст към активния начин на живот с новото поколение и да ги вдъхнови за предприемачески начин на мислене и действие. Той е и идеен автор на бизнес концепцията за учредяване и развитие на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД като успешен бизнес.

Бойчев смята, че благодарение на неговия опит като предприемач, съчетан със социални ангажименти, техническите познания и комуникационни умения, които притежава, може да бъде полезен на местната общност и да помага при вземането на решения, които са свързани не само и единствено с информационните и комуникационни технологии, а и с други не по-малко важни сфери, изразяващи стремеж към личностно и професионално развитие, усъвършенстване и надграждане на придобитите знания, умения и компетенции.

Програмата „ТИЙННОВАТОР“ е безплатна, с което се дава равен достъп до предприемачеството на всички младежи в тази възраст. Тя допринася за повече подготвени кадри за пазара на работна ръка и е инвестиция в бъдещето на икономиката на страната.

Програмата се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката /МОН/, Регионално управление на образованието /РУО/ – София, Фондация „Америка за България“ и „Българският Център по Предприемачество“.

Партньори на „ТИЙНОВАТОР“са UniCredit BulbankKauflandPostScriptum, UpdataOneLimeChainPhone ArenaSofia Tech ParkАмерикански университет в БългарияEndeavorФонд на фондоветеАгенция за насърчаване на МСП.