САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:46В почивка сме, потърсете ни по-късно!

На 20 ноември 2023 г. /Петък/, Сибил Бойчев – един от управителите на успешната технологична компания „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, Монтана, направи вдъхновяващо посещение в ФСПГ “Васил Левски” в Монтана. Събитието събра ученици от 11-ти клас, които имаха възможността да чуят персоналния опит и мъдростта на предприемача по пътя към успеха

Темата на лекцията беше фокусирана върху пътя на предприемача и ключовите елементи, които формират успешния бизнес човек. Сибил Бойчев говори за преодоляване на страховете, необходимостта от действие на момента, справянето със стреса и страха от провал, както и за приемането на провала като ценен и неизбежен етап от пътя към успеха.

Един от ключовите моменти в разговора беше идеята за преодоляване на страховете. Сибил Бойчев, който освен софтуерен специалист е и идеен автор за учредяването на компанията, подчерта важността на това да се изправим смело пред страха и да не му позволяваме да ни владее. Той сподели лични преживявания и стратегии, които са го научили как да преодолее страха и да направи решителни стъпки в своята предприемаческа кариера.

Още един важен аспект, който Бойчев обсъди, беше необходимостта от действие на момента. Той подчерта, че отлагането на идеите и целите може да доведе до изгубени възможности и пропускане на моменти за растеж и успех. Сибил насърчи младежите да бъдат активни и решителни в преследването на своите цели.

В контекста на предприемаческия свят, Бойчев сподели с учениците важни стратегии за справяне със стреса и страха от провал. Той подчерта, че провалът не трябва да бъде възприеман като край, а като ценен опит и урок за постигане на бъдещ успех. Успешният предприемач трябва да бъде готов да приема провалите си, да учи от тях и да продължава напред.

В последната част от своето изложение, Бойчев подчерта важността на вътрешната мотивация. Той насърчи учениците да намерят вдъхновение и вътрешен стимул като ги насочи към личните им страсти и ценности. Този вътрешен стимул, според него, е по-устойчив и ефективен в сравнение с влиянието на външните фактори.

Срещата със Сибил Бойчев беше истинско вдъхновение за учениците от 11-ти клас във ФСПГ “Васил Левски” в Монтана. Те получиха ценни съвети и мотивация за своя път в предприемаческия свят. Събитието приключи със задоволство и нова енергия сред младите ученици, които сега се чувстват по-подготвени да се изправят пред предизвикателствата на предприемачеството.