САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:11В почивка сме, потърсете ни по-късно!

По повод рождения си ден „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, обяви конкурс за безплатен уеб сайт, в който имаха възможност да вземат участие различни сдружения, организации, звена в системата на училищното и предучилищното образование, читалища, представители на бизнеса и др.

От екипа, който вече работи успешно две години в ИТ сферата, обясниха, че идеята е не само да се изработи и предостави напълно безплатно интернет страница, но и да се осигури 1-годишна техническа поддръжка на създадения уеб сайт, вкл. чрез осигуряване, безвъзмездно, на хостинг и домейн (.eu).

Конкурсът бе с продължителност 1 /един/ месец. Той започна да тече от датата на публикуване на поканата за участие (Понеделник, 18 септември 2023 г.) и приключи с изтичането на последния ден от срока (Сряда,  18 октомври 2023 г.).

От всички подадени предложения за участие в инициативата и изпратените мотивационни писма, на екипа най-много е допаднала кандидатурата на Детска градина № 12 „Звънче“, гр. Лом, които са и победители в конкурса.

Това, с което победителят е впечатлил ИТ фирмата, са причините, поради които звеното от системата на предучилищното образование кандидатства в конкурса. Те са подробно изложени от г-жа Анжела Борисова – Директор на заведението. В мотивационното писмо тя е уточнила, че:

–  детска градина „Звънче“, гр. Лом, изобщо не разполага с уеб сайт и предложената й оферта е приемлива;

– сайтът дава възможност за популяризиране дейността на учебното заведение в интернет пространството;

– сайтът би бил полезен за родителите на децата с цялата си информационна осигуреност, която притежава и

– публикуването на награди и отличия на децата в уеб сайта би било стимулиращо за развитието на личността на подрастващите.

От екипа на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, уточняват, че техническата поддръжка на уеб сайта вкл. дейности по извършване наактуализации (ъпдейти), уеб администриране и отстраняване на възникнали проблеми, свързани с нормалното функциониране на интернет страницата (диагностика), проследяване правилната работа на сайта, осигуряване на добра интернет свързаност с мрежата, обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и др. В поддръжката не се включват дейности по обновяване на поместваната в страницата текуща информация (новини, прессъобщения, публикуване на снимков материал, добавяне на нови продукти и/или услуги) и др.

След изтичане на 1-годишният срок, победителят, ще има възможност да получи техническа поддръжка на интернет страницата при преференциални условия и цени.

От фирмата напомнят, че инициативата се реализира по повод рождения ден на организацията, но е част от Кампанията „Избирам СевероЗапада“, чиято цел е да насърчи развитието на местните общности, бизнеса, образованието, културата, изкуството и туризма в Северозападния регион (областите Видин, Враца и Монтана).