САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 6:38В почивка сме, потърсете ни по-късно!

„САЙОФИС.ТЕХ“ ООД, гр. Монтана, посети град Вълчедръм по повод Европейската седмица на програмирането /#CODE WEEK/. Градчето се намира в едноименната община в област Монтана и е част от обиколката на дружеството от общо пет населени места.

Седмицата на програмирането се реализира в цяла Европа като нейната основна цел е да популяризира дигитализацията, ИТ технологиите и иновациите в различните комуникационни канали, които съществуват между отделните субекти. Идеята е все повече младежи да бъдат привлечени към развитие в тази сфера на дейност, както и да се представят положителните черти и възможностите, които ИТ технологиите предоставят. Дигиталната грамотност играе основополагаща роля във всички останали човешки дейности. Появата и развитието на изкуствения интелект улесни в голяма степен този процес и спомогна за подобряване ефективността на работа при отделните професии.

Обучението, което се проведе в град Вълчедръм в рамките на #CODE WEEK, се състоя на 18 октомври 2023 г. /Сряда/ в ПГ „Димитър Маринов“. В първите дни от седмицата екипът на фирмата проведе подобни обучения в град Монтана и в село Хайредин, общ. Хайредин, обл. Монтана. Следващите населени места, които ще бъдат посетени, са град Мездра, общ. Мездра, обл. Враца /на 19 октомври 2023 г., Четвъртък/ и село Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца /на 20 октомври 2023 г., Петък/.