САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:23В почивка сме, потърсете ни по-късно!

“САЙОФИС.ТЕХ” – Монтана разширява кампанията си, озаглавена „Избирам СевероЗапада“, която стартира през месец април миналата година. Тя има за цел да изгради “мрежа” от активни, амбициозни, инициативи и целеустремени хора, които имат желание непрекъснато да се развиват и самоусъвършенстват личностно и професионално, искат да знаят и могат, обичат да помагат на другите, като вярват, че така помагат не само на себе си, но и на обществото като цяло и на местната общност, в която живеят. Мисията на “Избирам СевероЗапада” е да обедини лицата, осъществяващи дейност в рамките на териториалния обхват на СевероЗападния регион – Монтана, Видин, Враца (художници, занаятчии, земеделски производители, фирми, кооперации и др.), които предлагайки своята собствена продукция и услуги да промотират едновременно с това техния произход и уникално географско наименование. По този начин конкретната стока/услуга бива обозначена и маркирана по определен начин, който разкрива от къде точно произлиза тя и къде е произведена. Фирмата, чиито предмет на дейност е тясно специализиран – осъществяване на търговия в сферата на ИТ услугите, вече беше подкрепена от няколко местни производители. Желание, обаче да се включат в инициативата, са изразили още няколко фирми от региона, които развиват собствен бизнес. Всички, които са взели участие в кампанията, ще получат специален сертификат „Избирам Северозапада“, както и уникални стикери, които да поставят върху продукцията, предлагана от тях на пазара. Освен това партньорите по проекта ще публикуват и информация за инициативата като поставят на своята официална Интернет страница и/или страница/и в социалните мрежи логото „Избирам СевероЗапада“, както и линк, водещ към официалния уеб сайт на организатора. От „САЙОФИС.ТЕХ“ – Монтана призовават потребителите да търсят продуктите, снабдени със стикер „ Избирам СевероЗапада“, тъй като по този начин биха насърчили не само производството, продажбата и предлагането на местни стоки и услуги, но и развитието на местния туризъм, изкуство и култура. Всички, които се интересуват от Кампанията „Избирам СевероЗапада“ и искат да се включат като партньори могат да намерят повече информация на уеб сайта на дружеството – https://www.scioffice.tech/ или да се свържат със Сибил Бойчев – boychev@scioffice.tech, 0896 118 226.