САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:42Започваме работа след 18 минути
Ние идваме при Вас!

„САЙОФИС.ТЕХ“ е компания, която се грижи за околната среда и работи усилено за намаляване на въглеродния отпечатък. Ние сме изключително горди, че можем да предложим на нашите клиенти екологични решения, които не само са щадящи за природата, но и пестят пари.

Една от главните „зелени“ практики на „САЙОФИС.ТЕХ“ е използването на инструменти за отдалечен достъп, които позволяват на техниците да отстраняват проблеми без да е необходимо да посетят клиента лично. Говорим за онлайн поддръжка от разстояние, по телефон или чрез програми за отдалечен достъп, които правят излишно посещението на място и пестят време и на двете страни. „САЙОФИС.ТЕХ“ работи и консултира по телефона, като това означава, че клиентите могат да получат помощта, която им е необходима, без да е необходимо да пътуват до офиса на компанията. Това от своя страна намалява използването на гориво и експлоатацията на автомобили и не само спестява разходи (за техническа поддръжка, резервни части), както на фирмата, така и на клиентите, но и значително понижава количеството на въглеродните емисии, които се отделят в атмосферата и които водят до т. нар. „парников ефект“.

Компанията си с служи с електронни услуги, което също намалява използването на хартия и помага за опазване на горите – „белите дробове на Земята“. Нашите богати на функционалности уеб сайт, страници в социалните мрежи и използване услугите на изкуствения интелект ChatGPT, предоставят на клиентите точни и бързи решения на техните проблеми, като същевременно намаляват нуждата от разпечатването на офис документи на хартиен носител.

Освен това, „САЙОФИС.ТЕХ“ осъществява дейността си на база на принципа за максимално възможно /като продължителност във времето/ използване на наличната техника и ресурси с оглед оптимално удължаване на техния полезен живот. Ето защо ние предлагаме реновирана техника и ремонтираме наличната при клиента за да увеличим техния експлоатационен и амортизационен цикъл. Разбира се, това от самосебе си води до намаляване нуждата от производството на нова техника /компютри, лаптопи, скенери, копирни машини, принтери и т. н./. Нещо повече – „САЙОФИС.ТЕХ“ дори може да възстанови и обнови старата техника на клиента посредством извършването само и единствено на минимални модификации /промени/ в софтуерно и хардуерно отношение.

Компанията рециклира всички отпадъци, които са резултат от извършваната дейност. Това „зелено“ решение също намалява нуждата от допълнително използване на суровини и ресурси за производство на нови продукти и техника. Екипът на „САЙОФИС.ТЕХ“ участва в различни местни и национални кампании за засаждане на дървета, почистване на местности и рециклиране на отпадъци.

Търговското дружество се стреми, доколкото е възможно, да намали емисиите на въглероден диоксид, като ограничава използването на невъзобновяеми и увеличава употребата на  възобновяеми източници на енергия.

Политиката на фирмата за преработка на всички електронни продукти и уреди е изключително строга и последователна. Ние се доверяваме само и единствено на специализирани фирми, притежаващи необходимия лиценз за рециклиране на електронни отпадъци, за да се уверим, че те се преработват по правилния начин.

Стратегията за устойчиво развитие на „САЙОФИС.ТЕХ“ допринася за планиране на предвидимо бъдеще с оглед опазване на заобикалящата ни околната среда. Компанията непрекъснато инвестира в нови технологии и иновации.

В заключение, можем да кажем, че „САЙОФИС.ТЕХ“ е организация, която се грижи за околната среда и работи усилено за намаляване на въглеродния отпечатък. Техните „зелени“ практики, иновации и стратегии за устойчиво развитие ги правят една от водещите „зелени“ компании в бранша.

С грижа за Бъдещето!