САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 20:56В почивка сме, потърсете ни по-късно!

„САЙОФИС.ТЕХ“ съобщава за предстоящо обучение по програмиране, организирано от Дигитално общество – Монтана, чиито партньор е. Курсът включва общо 3 /три/ модула и се базира на JAVA. В него могат да се включат всички, които желаят, без възрастови или други ограничения.
Курсът дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с видове архитектури и използването им, работа със среда за разработка, многонишково програмиране, SOLID принципи, боравене с релационни бази, разбиране за абстрактност и полиформизъм и т. н. Не е необходимо да имате предишен опит, завършено образование в тази сфера или предходно преминато обучение по програмиране.
Търсите нова област, в която да навлезете? Искате да научите нещо ново? Имате нужда от преквалификация? Желаете да сте самостоятелни на пазара на труда и да развивате дейност като лица, упражняващи свободна професия? Това обучение е точно за вас! Запишете се за участие!
Очакваме ви!

За повече информация и кандидатстване посетете следния линк: