САЙОФИС.ТЕХ
Днес е вторник 12:33Работим свържете се с нас!

Локалните мрежи, на кратко LAN (Local Area Network), са най-разпространените комютърни мрежи. Цената за изграждането на мрежи от този тип е сравнително ниска и затова те са предпочитани за малки обекти, като офиси и хотели.

Типичната локална мрежа в хотел или офис има следните характеристики:

 • LAN мрежата е ограничена в малък район, по принцип в една сграда или повече.
 • Постижимите скорости при локална мрежа са между 1Mbps и 100Mbps, като най-новите повторители, или още- “комутатори”, могат да достигнат скорост на данни до 1Gbps. Единствения недостатък на този тип мрежи е нуждата от повторител на сигнала на всеки 100 метра. Това е известен проблем е когато в една такава мрежа се съберат повече от 10 устройсва, едно след друго т.е всяко едно устройство е потенциален източник за възникване на проблем по мрежата.

Хардуер необходим за изграждане на компютърна мрежа:

 • Мрежови карти, които служат за свързване на даден компютър с други мрежови устройства.
 • Суич – разпределя сигнала между устройствата във вашата локална мрежа.
 • Рутер – разпределя сигнала между устройствата с предварително зададени правила. Също така играе важна роля в разпространението на интернет във вашата компютърна мрежа.
 • Средата за пренос на данни се извършва посредством кабел (UTP,FTP), wifi (безжично) и оптичен кабел(fiber optic cable).

Изграждане на оптична мрежа

При оптичния кабел се използва устройство, наречено медиен конвертор, което преобразува светлиния сигнал в електрически.

LAN мрежата дава възможност за достъп до сървъри, споделящи общи ресурси, като например: принтери, скенери, факс, проложения и други. Централизираната обработка на данни от сървърите повишава коефициента на работа в офиса.

Днес всеки офис е заложил на локалните мрежи, защото са лесни за поддържане и лесни за проектиране. Преди да се изгради една такава мрежа трябва да се знае за какво точно ще служи. Приложенията са много, но първо е добре да се посъветвате със специалисти. Нашата фирма предоставя цялостни решения за проектиране, изграждане и поддръжка на LAN мрежи (жични и безжични). 

Изграждане на компютърна мрежа в офис

 • Проектиране на мрежа
 • Полагане на кабели
 • Свързване на компютрите в мрежата и споделяне на данни и директории
 • Инсталиране и администриране на мрежовото оборудване: суичове, рутери и т.н.
 • Споделяне на мрежови принтери в мрежата
 • Обучение на потребителите за работа в мрежата