САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:01В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Още една фирма изяви желание да се включи в кампанията на „САЙОФИС.ТЕХ“ ЕООД – „Избирам СевероЗапада“.

„ПРИНТЕРНЕТ“ ЕООД, гр. Враца, развива дейност в областта на комуникационната техника и технологии. Нейният предмет на дейност включва продажбата на компютри, лаптопи, монитори, лазерни и цветни принтери, консумативи, компютърни компоненти, части за лаптопи, различни видове аксесоари, а също така и панели, конвертори и други елементи, предназначени за изграждането на соларни станции.

Новият партньор на инициативата вече получи своя сертификат, удостоверяващ включването в кампанията. Върху стоките, които „ПРИНТЕРНЕТ“ ЕООД предлага в търговската мрежа, също ще бъдат поставени стикери, обозначаващи участието в инициативата. 

От „САЙОФИС.ТЕХ“ ЕООД – Монтана призовават потребителите да търсят продуктите, снабдени със стикер „ Избирам СевероЗапада“, тъй като по този начин биха насърчили не само производството, продажбата и предлагането на местни стоки и услуги, но и развитието на местния туризъм, изкуство и култура.

Всички, които се интересуват от Кампанията „Избирам СевероЗапада“ и искат да се включат като партньори могат да намерят повече информация на уеб сайта на дружеството – https://www.scioffice.tech/ или да се свържат със Сибил Бойчев – boychev@scioffice.tech, 0896 118 226.