САЙОФИС.ТЕХ
Днес е събота 17:45Работим свържете се с нас!

Нашият екип организира и провежда различни обучения като:

  • уеб дизайн
  • графичен дизайн
  • AR/VR изграждане на среда
  • Иновации в образованието и бизнеса
  • Меките умения са комбинация от социални умения, комуникационни умения, черти на характера или личността, нагласи, кариерни качества, коефициенти за социална интелигентност и емоционална интелигентност, наред с други, които дават възможност на хората да се ориентират в средата си, да работят добре с другите, да се представят добре и да постигат целите си с допълващи твърди умения.