САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:37Започваме работа след 23 минути

Предоставянето на адекватна и своевременна консултация относно необходимостта от закупуването на определена стока/услуга е от изключително важно значение. Само и единствено професионалните съвети и препоръки от специалисти биха могли най-ефективно да помогнат на клиента да избере правилно това, което му е необходимо. Ето защо, ние от “Сайофистех” ЕООД считаме, че предварителните срещи допринасят за проучване на специфичните нужди, цели, мисия, стремежи и намерения на всеки един субект (физическо лице, компания) и дават представа на екипа към кой точно от целия предлаган асортимент продукт да се насочи.

Консултирането е особено значима дейност и не бива да се подценява. Често на практика, клиентите закупуват дадена стока или сключват договор за услуга, която не отговаря на техните желания, тъй като не е съобразена с редица фактори и обстоятелства. Неправилно е потребителите да се сдобиват с даден продукт, само защото той им харесва откъм дизайн или е широко рекламиран в медийното пространство. Съобразяването с модните тенденции е особено опасно, още повече като се има предвид, че информационната и комуникационната техника и технологии търпят бурно и непрекъснато развитие и бързо остаряват морално.

Нашият екип Ви предлага:

МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Най-общо казано маркетингът се свързва с рекламирането на дадена стока/услуга. Всъщност маркетингът е много по-широко понятие, което вкл. в себе си различни компоненти. Рекламирането на определен продукт има предимно информационни функции – да осведоми потребителите, че в търговската мрежа е налична нова стока/услуга, която вече е достъпна за крайните клиенти и може да бъде открита на пазара; да представи на потребителите нов вид изделия, чието предназначение е да разрешат конкретен проблем; да запознае различните субекти на пазара (производители, търговци, домакинства и т. н.) с характеристиките, функциите, техническите параметри и предимствата на стоката/услугата в сравнение с други идентични/сходни продукти, които вече са навлезли в търговската мрежа; да спомогне за популяризирането и разпространението на новата стока/услуга чрез използването на различни информационни канали и канали за дистрибуция.

Маркетингът включва: