САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 6:22В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Още една фирма изяви желание да се включи в кампанията на „САЙОФИС.ТЕХ“ ООД – „Избирам СевероЗапада“.

„М.А.СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. Монтана, е местна компания с предмет на дейност продажба и дистрибуция на професионални почистващи и перилни препарати и предоставяне на услуги, свързани както с извършване на строителни, строително-ремонтни и довършителни дейности, така и с цялостно почистване на домове, офиси, административни сгради, производствени халета, складове, хотели, ресторанти и др.

Новият партньор на инициативата вече получи своя сертификат, удостоверяващ включването в кампанията. Върху стоките, които „М.А.СЕРВИЗ“ ЕООД предлага в търговската мрежа, също ще бъдат поставени стикери, обозначаващи участието в инициативата. 

От „САЙОФИС.ТЕХ“ ЕООД – Монтана призовават потребителите да търсят продуктите, снабдени със стикер „ Избирам СевероЗапада“, тъй като по този начин биха насърчили не само производството, продажбата и предлагането на местни стоки и услуги, но и развитието на местния туризъм, изкуство и култура.

Всички, които се интересуват от Кампанията „Избирам СевероЗапада“ и искат да се включат като партньори могат да намерят повече информация на уеб сайта на дружеството – https://www.scioffice.tech/ или да се свържат със Сибил Бойчев – boychev@scioffice.tech, 0896 118 226.