САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:58Започваме работа след 2 минути

Терминът “киберсигурност” се отнася до практиките, технологиите и процедурите, които служат за защита на компютърните системи, мрежи и данни от вредни атаки, киберпрестъпления и неоторизиран (неправомерен) достъп. Киберсигурността включва разработването на сигурни системи, защита на мрежовите комуникации, установяване на протоколи за проверка на идентичността, обучение на персонала и използване на криптиране за защита на данните. Киберсигурността помага да се гарантира поверителността и целостта на информацията, както и непрекъснатата работа на системите.
Киберсигурността, известна още като цифрова защита, е практиката за защита на вашата цифрова информация, устройства и активи. Това включва вашата лична информация, акаунти, файлове, снимки и дори парични средства.
До информацията и базата данни, с които оперираме, достъп трябва да имат и да бъде осигурен само на определени лица (служители), които са нарочно (специално) упълномощени за това. Конфиденциалната информация, вкл. тази, представляваща служебна, производствена или търговска тайна, има определени нива на сигурност (защита). Под „цялост“ на данните се има предвид предотвратяване на тяхното изтичане, замяна с други данни и всяка друга промяна на данни (изтриване, модифициране на файлове или акаунти и т. н.). – например злонамерена подмяна на числа в електронна таблица без ваше разрешение.
Пример за проблем с достъпа би била ситуация, при която хакерите „наводняват“ вашата система с мрежов трафик, за да направят достъпа до него почти невъзможен; или рансъмуер, който шифрова вашата система и ви пречи да я използвате, както и заразяване на вашия компютър със зловредни вируси.
КАКВО ВКЛЮЧВА КИБЕРСИГУРНОСТТА?
Архивни копия на данни (или т. нар. „бекъпи“)– данни, които са важни за вас, трябва да се съхраняват в защитено местоположение за да можете да възстановите предварително направеното тяхно копие, в случай че нещо лошо се случи с файла (вкл. когато файлът „се счупи“ и не може да бъде отворен).
Добри кибер навици – не кликвайте върху неочаквани, случайни връзки или прикачени файлове, които са изпратени до вас, дори ако изглежда, че идват от надежден подател или такъв, когото познавате.
Поддържане на актуализиран софтуер – операционните системи, приложенията и браузърите трябва да се „ъпдейтват“ („ъпгрейдват“) с най-новите версии, предоставени от производителя.
Използване на силни и уникални пароли – добрите пароли трябва да са дълги най-малко 14 знака, не трябва да са английски думи и не трябва да се използват повторно в няколко акаунта.
Използване на многофакторно удостоверяване – когато е възможно, както у дома, така и на работа, разрешете многофакторно удостоверяване, за да поддържате акаунтите си по-защитени.
Заключване на устройствата – уверете се, че устройствата ви изискват парола, ПИН код или биометрично удостоверяване, като например пръстов отпечатък или лицево разпознаване, за да влезете в тях. Изгубените или откраднати устройства могат да бъдат добра предпоставка за достъп до вашата информация в резултат на извършени кибератаки или други недобронамерени действия.