САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:49Започваме работа след 11 минути

Аугументираната или още известна като „добавена“ или „обогатена“ реалност е термин от информатиката, който се използва за обозначаване на комбинация от данни, взети от реалния свят и компютърно генерирани такива. Благодарение на тази технология потребителите могат да се пренесат в различни светове, да летят в космоса, да видят морското дъно и неговите обитатели отблизо и да се возят на атракционно влакче, което се движи с висока скорост.

Добавената реалност дава възможност за пресъздаването на определени усещания без реално преживяване, т. е. без да е необходимо съответния потребител физически да се намира на конкретното географско място или определената локация. Добавената реалност се основава на специални устройства, като смартфони, VR Case очила или хедсети, които съчетават физическия свят с виртуални елементи. Технологията използва сензори, камери и алгоритми, за да проследява местоположението и движението на потребителя и за да проектира виртуални обекти в реалната среда.

Технически средства от този тип са изключително интересни и полезни, т. к. помагат за натрупването на житейски опит, личностно и емоционално обогатяване на потребителя и посещение на места, на които не е бил до момента. Тази технология предоставя безкрайни възможности в различни сфери като образование, забавление, медицина, производство и още много други сектори.

В добавената реалност се разкриват широки перспективи за образователни цели. Учениците могат да разглеждат тримерни модели на сложни обекти, да се потопят във виртуални среди и имат възможността да участват във виртуални симулации на различни сценарии. Добавената реалност променя начина, по който хората се забавляват и играят. Потребителите могат да се впуснат в атмосферата на виртуални светове, да играят игри, които се развиват в реалната среда или да се състезават с други потребители. Аугументираната реалност може да бъде използвана в медицината за обучение на студенти и професионални лекари посредством създаването и използването на модели за обучение и извършване на хирургически интервенции в условията на симулация.