САЙОФИС.ТЕХ
Днес е понеделник 5:35В почивка сме, потърсете ни по-късно!

За първия изобретен в света компютър се счита компютърът на Атанасов – Бери. Всъщност той представлява първият модел на електронен цифров компютър, който оперира с т. нар.  „регенеративна памет“. Създаден е в резултат на реализиран проект за създаването на новаторска сметачна машина в периода от 1939 до 1942 г. от университетските преподаватели Джон Атанасов и Клифърд Бери, които по това време работят в катедрата по физика на Щатския колеж в Айова. Задачата, която си поставят двамата, е да стане възможно решаването на линейни уравнения с неизвестни по модифициран метод на Гаус.

В своята научна дейност Атанасов забелязва, че става все по-необходимо решаването на диференциални уравнения. Ето защо през 1936 г. заедно с Глен Мърфи – негов колега атомен физик, създават малък аналогов калкулатор за изследване геометрията на повърхности, който наричат с името „лапласиометър“. Името му идва оттам, че решава уравнението на Лаплас директно, без да е необходимо преобразуване на диференциалните уравнения.  Освен това се извършва и преминаването към числено решаване на системи от линейни уравнения. През 1930-те за обемни изчисления се използват електромеханични сметачни или табулиращи машини.

Към края на 1938 г. Атанасов стига до концепцията, че е нужна принципно нова сметачна машина, която да бъде цифрова, да смята с двоични числа (вместо с десетични), да не брои, а да използва логически изрази, да извършва изчисленията на базата на електронни лампи, а не на релета, и да има памет, заложена отделно от изчислителния модул.

През м. март 1939 г. Атанасов и Бери започват съвместна работа в приземния етаж на лабораторията по физика. В края на м. декември на 1939 г. те създават малък настолен модел (прототип), който им позволява да тестват паметта и изчислителния модул в различни условия. До средата на 1942 г. двамата успяват да създадат електронна сметачна машина, която изпълнява операциите „събиране“ и „изваждане“ в двоичен код, като използва отделна памет от електростатичен тип, снабдена с кондензатори.

Едва през 1968 г. Атанасов нарича своята машина – „компютър на Атанасов – Бери“.