САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:48Започваме работа след 12 минути

Информационното табло е сравнително нов продукт. Устройството е изключително подходящо за училищата, но успешно може да бъде приложено и за други по вид обекти, напр. административни сгради, аптеки, в градския транспорт и т. н. Посредством малък по габарити и консумирана мощност индустриален компютър на екрана на голям монитор се визуализира най-различна по вид актуална информация в зависимост от вида на обекта:

 • текуща дата
 • текущо време (часове, минути, секунди)
 • оставащи минути до края на съответния учебен час (при наличие на електронен звънец)
 • температура на въздуха в сградата (измерва се чрез специално монтиран цифров датчик)
 • “течащ” текст за важни предстоящи събития (например родителски срещи, училищни пиеси, постановки, концерти, тържествено отбелязване на празници и др.)
 • текущо разписание (при наличие на електронен звънец)
 • “слайд шоу” от снимков материал
 • плейване на avi филм
 • визуализация на файлове в pdf, МS Office (Word, Power point и др.) формат
 • рекламни клипове на различни видове медикаменти и хомеопатични средства
 • работно време на администрацията, вкл. неработни дни и официални празници
 • вид на предлаганите административни услуги и таксите, които се събират за тях
 • информация за разписанието на автобусите в градския транспорт, час на тръгване и пристигане, затворени поради лоши метеорологични условия пътища, промяна маршрута на определени автобусни линии и др.

Предимство на информационното табло е, че “течащата” информация се повтаря през определен интервал от време и в този смисъл може да бъде прочетена многократно. Тя е на разположение на потребителите във всеки един момент. При наличието на информационно табло, което предоставя по изключително достъпен начин основните и най-актуални данни за съответния обект, продукт или услуга, отпада необходимостта потребителите тепърва да търсят в интернет пространството информацията, която им е нужна и по този начин им спестява време и усилия. Информационното табло помага на потребителите да се ориентират сравнително по-бързо и лесно и в този смисъл създава удобство и комфорт. Програмирането и управлението на информационното табло се извършва през административен панел и оптимизацията на поместваната информация е изключително лесно и бързо. Пълна функционалност софтуерът за информационното табло има при наличие на система за електронен музикален звънец (при клиенти – училища).