САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 8:15Работим свържете се с нас!

Интернет на нещата (на английски: Internet of Things, съкр. IoT), известен още като Интернет на вещите (обектите), представлява концепция за компютърна мрежа от свързани по между си физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие, както едно с друго, така и с външната (заобикалящата) ги среда.
Тази концепция разглежда организацията на такива мрежи като явление, способно да преустрои обществено-политическите и социално – икономическите процеси по такъв начин, че да изключи необходимостта от пряко участие на човека в част от действията и операциите. Тези обекти са в състояние да събират, обработват и обменят данни, без да изискват директна намеса от страна на човека. IoT променя начина, по който общуваме с технологията и предоставя нови възможности в различни сфери на живота – от домакинството до индустрията и градовете.
Концепцията за Интернет на нещата е обусловена най-вече от повсеместното разпространение на безпроводните мрежи, появявата на облачните изчисления, развитието на технологиите за междумашинно взаимодействие, началото на активния преход към IPv6 и усвояването на програмно-конфигурируемите мрежи.
Благодарение на Интернета на нещата може да бъде демонстрирано как битови уреди (будилник, климатик), домашни системи (за поливане на градината, охранителни, за управление на осветлението), сензори (топлинни, за осветеност и за движение) и вещи (например лекарства, снабдени с идентификационен маркер) могат да взаимодействат един с друг и осигуряват напълно автоматично изпълнение на процесите (включват кафе-машината, регулират осветлението, напомнят за вземане на лекарства, поддържат температурата, осигуряват редовно поливане на градината, пестят електроенергия). За целта се използват различни комуникационни мрежи (инфрачервени, безжични, силови и слаботокови).
Интернет на нещата се изразява във взаимодействието между различни компоненти, а именно:
• Сензори и устройства за събиране на данни, интегрирани в предметите около нас – от умните термостати и умните устройства за домашно осветление до автомобилите и индустриалните машини.
• Мрежова инфраструктура: Връзката между устройствата се осъществява чрез безжични или проводни комуникационни технологии, като Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и други.
• Облачно базирани платформи: Събраните данни от IoT устройствата се изпращат към облачно базирани платформи, където се съхраняват и обработват. Това позволява анализ и извличане на полезна информация от големите масиви данни.
• Умни домове: IoT устройствата в домакинствата ни могат да управляват осветлението, климатичните системи, електрониката и безопасността. Това дава възможност за по-голяма енергийна ефективност, по-удобен и безопасен живот.
• Индустриална автоматизация: IoT може да оптимизира производствените процеси, като наблюдава и контролира машини и др. устройства.

Част от съдържанието на настоящата публикация е генерирана от изкуствения интелект на OpenAI – Chat GPT за нуждите на „САЙОФИС.ТЕХ“ и има само и единствено информативна цел. Съдържанието е подложено на последваща проверка и редакция от страна на екипа на фирмата с оглед осигуряване на достоверност, осуетяване споделянето на некоректна информация или неправилни факти/или данни и използване на неподходящи термини на понятия от областта на ИТ сектора.