САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:51В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Интерактивните маси и чинове са технически изобретения, които имат за задача да направят обучението сравнително по-лесно, достъпно, разбираемо и интересно за учениците. Знаем, че визуализацията на учебния материал е от изключително важно значение за неговото правилно и адекватно възприемане и усвояване. Научните изследвания показват, че човекът възприема 90 % от информацията, която му се поднася с очите си, посредством осъществяването на зрителен контакт. Не случайно един от най-бързите, лесни и ефективни методи за учене са именно т. нар. “визуални карти”, тъй като те работят на принципа на онагледяването. Интерактивните маси и чинове са съвременен, предпочитан и ефикасен начин за привличане и задържане вниманието на учениците в час. Те предлагат едно общо, споделено дигитално пространство за работа, тъй като благодарение на интерактивните маси и чинове, учениците споделят съвместно работно поле. В рамките на това поле те могат да разработват заедно проекти или да работят в малки групи върху определени задачи, поставени им от учителя. Интерактивните маси са страхотно средство за придобиване на умения за екипната работа сред децата, развитие на комуникативни и презентационни умения и умеения за боравене с модерни информационни и телекомуникационни технологии.