САЙОФИС.ТЕХ
Днес е вторник 15:10Работим свържете се с нас!

“Сайофис.тех” ЕООД е фирма, която развива тясно специализиран предмет на дейност – осъществяване на търговия в сферата на услугите в конкретна област на познание (ИТ сектора), но нейната мисия и задачи далеч не се ограничават дотам. Като местно юридическо лице, регистрирано със седалище и адрес на управление в град Монтана, нашата идея е да изградим “мрежа” активни, амбициозни, инициативи и целеустремени хора, които имат желание непрекъснато да се развиват и самоусъвършенстват личностно и професионално, искат да знаят и могат, обичат да помагат на другите, като вярват, че така помагат не само на себе си, но и на обществото като цяло и на местната общност, в която живеят (“бизнес клъстер”).

Една допълнителните цели, които фирмата се стреми да реализира, е създаването на собствена търговска марка (бранд), която да отграничи териториално произвежданите в Северозападна България продукти и услуги и да ги отличи други идентични/сходни продукти и услуги, които се предлагат на пазара. Това би могло да се осъществи посредством заостряне вниманието на клиента върху качеството и предимствата, които притежават отделните продукти като се акцентира върху спецификите на региона (Видин, Враца, Монтана) и уникалността на произвежданите стоки с оглед популяризиране на тази част България; чрез привличане вниманието на потребителите в търговската мрежа и запознаването им с оригинални местни произведения и производители на стоки и услуги, всеки които има специално отношение, интересна и собствена философия и разбиране за живота и търси различното и неповторимото.

Наша мисия и дълг е да спомогнем за развитието на Северозапада като наш роден край, да допринесем за неговото обогатяване, да покажем и разкрием пред света това, което го прави забележителен по свой собствен начин. Ето защо, в нас се роди идеята за стартирането на кампания под наименованието “Избирам СевероЗапада”, която да обедини лицата, осъществяващи дейност в рамките на териториалния обхват на Северозападния регион (художници, занаятчии, земеделски производители, фирми, кооперации и др.), които предлагайки собствена продукция и услуги да промотират едновременно с това техния произход и уникално географско наименование. По този начин конкретната стока/услуга бива обозначена и маркирана по определен начин, който разкрива къде точно произлиза тя и къде е произведена. Считаме, че по този начин бихме насърчили не само производството, продажбата и предлагането на местни стоки и услуги, но и развитието на местния туризъм, изкуство и култура.

Ние, “Сайофис.тех” ЕООД вярваме, че обединяването ни прави по-силни, по-можещи, по-съпричастни и мислещи и спомага за по-лесното и бързо постигане на общите ни цели, стремежи, мечти и идеали. Споделянето на опит, идеи, знания, умения и компетенции е най-важният ресурс за функционирането на едно общество и това го прави безценно! А вие съгласни ли сте с нас?

Условия за участие:

Седалището на Вашата фирма, организация да е в северозападна България /някоя областите: Видин, Монтана, Враца/ *не е задължително

Да използвате поне един доставчик на стоки и услуги, чието седалище е в северозападна България /някоя областите: Видин, Монтана, Враца/ *задължително

Да потърсите доставчици на стоки и услуги, които ползвате или бихте искали да ползвате, фирми със седалище в северозападна България /някоя областите: Видин, Монтана, Враца/ *задължително