САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:54В почивка сме, потърсете ни по-късно!

“Сайофис.тех” ЕООД е фирма, която развива тясно специализиран предмет на дейност – осъществяване на търговия в сферата на услугите в конкретна област на познание (ИТ сектора), но нейната мисия и задачи далеч не се ограничават дотам. Като местно юридическо лице, регистрирано със седалище и адрес на управление в град Монтана, нашата идея е да изградим “мрежа” от активни, амбициозни, инициативи и целеустремени хора, които имат желание непрекъснато да се развиват и самоусъвършенстват личностно и професионално, искат да знаят и могат, обичат да помагат на другите, като вярват, че така помагат не само на себе си, но и на обществото като цяло и на местната общност, в която живеят (“бизнес клъстер”).

Една от допълнителните цели, които фирмата се стреми да реализира, е създаването на собствена търговска марка (бранд), която да отграничи териториално произвежданите в СевероЗападна България продукти и услуги и да ги отличи от други идентични/сходни продукти и услуги, които се предлагат на пазара. Това би могло да се осъществи посредством заостряне вниманието на клиента върху качеството и предимствата, които притежават отделните продукти като се акцентира върху спецификите на региона (Видин, Враца, Монтана) и уникалността на произвежданите стоки с оглед популяризиране на тази част от България; чрез привличане вниманието на потребителите в търговската мрежа и запознаването им с оригинални местни произведения и производители на стоки и услуги, всеки от които има специално отношение, интересна и собствена философия и разбиране за живота и търси различното и неповторимото.

Наша мисия и дълг е да спомогнем за развитието на СевероЗапада като наш роден край, да допринесем за неговото обогатяване, да покажем и разкрием пред света това, което го прави забележителен по свой собствен начин. Ето защо, в нас се роди идеята за стартирането на кампания под наименованието “Избирам СевероЗапада”, която да обедини лицата, осъществяващи дейност в рамките на териториалния обхват на Северозападния регион (художници, занаятчии, земеделски производители, фирми, кооперации и др.), които предлагайки собствена продукция и услуги да промотират едновременно с това техния произход и уникално географско наименование. По този начин конкретната стока/услуга бива обозначена и маркирана по определен начин, който разкрива от къде точно произлиза тя и къде е произведена. Считаме, че по този начин бихме насърчили не само производството, продажбата и предлагането на местни стоки и услуги, но и развитието на местния туризъм, изкуство и култура.

Ние, от “Сайофис.тех” ЕООД вярваме, че обединяването ни прави по-силни, по-можещи, по-съпричастни и мислещи и спомага за по-лесното и бързо постигане на общите ни цели, стремежи, мечти и идеали. Споделянето на опит, идеи, знания, умения и компетенции е най-важният ресурс за функционирането на едно общество и това го прави безценно! А вие съгласни ли сте с нас?

Условия за участие:

Седалището и адресът на управление на вашата фирма, организация или институция да се намира на територията на СевероЗападна България /някоя от областите: Видин, Монтана, Враца/ , т. е. да сте местно физическо или юридическо лице *задължително

Да използвате поне един доставчик на стоки и/или услуги, чието седалище и адрес на управление се намират на територията на СевероЗападна България /някоя от областите: Видин, Монтана, Враца/ *задължително

Ако все още нямате сключен договор с местно физическо или юридическо лице, да изразите публично намерение да потърсите доставчици на стоки и/или услуги /със седалище и адрес на управление в някоя от областите: Видин, Монтана, Враца/, които бихте искали да ползвате за реализиране на осъществяваната от вас дейност *задължително

Да сте организирали и/или участвали или да изразите публично намерение за организирането и/или включването в обществено полезни дейности, кампании и инициативи, свързани с развитието на местната общност /местния бизнес, туризъм и т. н./ *не е задължително

Форми на участие:

За да получите сертификат “Избирам Северозапада” следва 70% от доставчиците на стоки и/или услуги, които ползвате, да са със седалище и адрес на управление във Видин, Монтана или Враца.

За да се включите в кампанията следва да поставите официалното лого на “Избирам СевероЗапада” на произвежданите от вас стоки и/или предоставяни услуги, както и на официалната си Интернет страница и/или страница в социалните мрежи като посочите и линка към кампанията, публикуван на официалната страница на организатора “Сайофис.тех”.

За участие НЕ се изискват такси!

Кампанията цели да насърчи развитието на СевероЗападна България.

За информация и участие можете да се свържете с нас на е-поща: severozapad@scioffice.tech

Участващи: