САЙОФИС.ТЕХ
Днес е петък 21:05В почивка сме, потърсете ни по-късно!

SOPHOS XGS FIREWALL:
БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА.
ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД МРЕЖАТА ВИ.

Всичко, което ви трябва, за да защитите мрежата, служителите си, приложенията, с които работите в едно решение:

  • Интелигентно решение за сканиране на TLS 1.3 криптиран трафик.
  • Deep Packet Inspection
  • Приоритизиране на най-важните VoIP, видео и други приложения
  • Скорост на работа, гарантирана от Xstream архитектурата на Sophos
  • Централизирано управление на вашия Firewall и всички останали Sophos решения
  • и много други

СЪВМЕСТИМ С ВСЯКА МРЕЖА

XGS Firewall

Sophos XG Firewall са нашите хардуерни решения, с които осигурявате интелигентна защита за цялата си мрежа. 

Cloud, Virtual, Software

Използвайте Sophos Firewall на Nutanix, Azure или AWS или като софтуерно решение, за да защитите публични, частни и хибридни облачни инфраструктури.

SD-WAN и Edge

SD-RED Edge устройствата ни позволяват да защитите отдалечени локации и индустриални системи (ICS)  бързо и лесно. Гъвкава свързаност през SD-WAN, ZTNA и VPN гарантират, че ще имате достъп до където трябва и когато трябва. 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА CLOUD АДМИНИСТРАЦИЯ

Централизирана администрация от една конзола

Sophos Central е унифицираната конзола за управление на всички ваши Sophos решения. Без допълнителна инвестиция. 

Репортинг когато и на каквото устройство ви трябва

Sophos Central е съхранява логовете ви в облака, за да имате на ваше разположение гъвкави инструменти за репортинг когато ви потрябват. 

Без загуба на време за инсталация

Със Sophos Central инсталирате лесно нови Sophos Firewall устройства.