САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 6:09В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Всички знаем, че за да работим с различните видове устройствата (лаптопи, таблети, „умни“ часовници, настолни компютри и др.) е нужно те да бъдат свързани с Глобалната мрежа посредством Интернет връзка. По този начин, ние имаме достъп до неограничено количество информация и данни, които са ни необходими в нашия личен и професионален живот.

Ето защо мобилният интернет, рутерите, Wi – Fi точките за достъп, използваните hotspots за споделяне на Интернет с други устройства и Bluetooth технологиите са от изключително важно значение. Достатъчни ли са те, обаче, за да подсигурят непрекъсваемост на работата, която извършваме всекидневно? Електрониката, независимо от вида й, работи само и единствено с помощта на захранване. Нужна е електроенергия под различни форми (акумулаторни батерии, директно свързване с електрическата инсталация, фотоволтаични централи и т.н.) за да се генерира необходимия за функциониране на устройствата заряд.

Въпреки съвременното разнообразие от източници на електроенергия (слънчева, вятърна, водна и т.н.) обществото остава енергозависимо. Ето защо, всяко прекъсване на електроподаването, независимо от причината за това, се явява проблемно (внезапни токови „удари“, профилактика на електрозахранването, повреждане на електрическата инсталация, пренатоварване на електрическата мрежа и пр.). В тези случаи е добре да разполагаме с алтернативен (допълнителен) източник на електрически ток, който е надежден и би ни подсигурил електроенергията, която ни е необходима до възстановяване на захранването от основния източник.

Екипът на „Сайофис.тех“ ЕООД Ви препоръчва използването на UPS (Uninterruptible Power Supply) или т. нар. непрекъсваемо (токо) захранване. UPS е устройство, осигуряващо подаване на електрически ток, в случай на неизправност в електрическата мрежа. UPS-ите се различават от генераторите в готовност или от други захранващи системи по това, че съдържат акумулаторна батерия, в която предварително е генериран (натрупан) определен електрически заряд. По принцип непрекъсваемите захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5 – 15 минути, докато се възстанови главния захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени съоръженията, които се захранват. 

на без знание и/или предварително получено от клиента съгласие.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder