Малко позабравени от миналото, домофоните са технически устройства, които са доста полезни. Разбира се, ние ги свързваме предимно със спомени от нашето детство. Всъщност, домофоните са изобретения, които ни помагат в ежедневието, особено когато на вратата на входа, в който живеем, има някой, който ни търси. В днешно време не всички разполагат с мобилни телефони, таблети и други съвременни средства за комуникация (Messenger, What’s up, Telegram и т. н.). Ето защо домофонът, макар и остарял като иновация, има реално практическо приложение. Във Вашия жилищен блок със сигурност има и по-възрастни обитатели, които не са дигитално грамотни и не ползват познатите ни комуникационни канали. Домофоните са ценни и от друга гледна точка. Понякога чрез тях ние можем да насочим посетителите към лицето, което търсят, ако то живее в нашия жилищен вход или блок. Разбира се, сегашните домофони и домофонни системи са технологично осъвременени и в тях са „вплетени“ редица подобрения. Благодарение на домофоните и особено на техния видео вариант, ние бихме могли да видим кой точно е пред нас и с кого реално комуникираме. Визуалният контакт ни дава сигурност, още повече, че можем да наблюдаваме какво се случва пред входа ни, дори и пред него да няма конкретно лице, което ни търси. Дали сме у дома и трябва да отворим на гостите или сме в офиса си и очакваме посетител, домофонът е този помощник, който ни спестява разходката до вратата на жилището и пести нашето време. Домофоните са технически изобретения, чиято цел е да повишат качеството на живот и комфорта на обитателите.