САЙОФИС.ТЕХ
Днес е четвъртък 7:05В почивка сме, потърсете ни по-късно!

Малко позабравени от миналото, домофоните са технически устройства, които са доста полезни. Разбира се, ние ги свързваме предимно със спомени от нашето детство. Всъщност, домофоните са изобретения, които ни помагат в ежедневието, особено когато на вратата на входа, в който живеем, има някой, който ни търси. В днешно време не всички разполагат с мобилни телефони, таблети и други съвременни средства за комуникация (Messenger, WhatsApp, Telegram и т. н.). Ето защо домофонът, макар и остарял като технология, има реално практическо приложение. Във Вашия жилищен блок със сигурност има и по-възрастни обитатели, които не са дигитално грамотни и не ползват познатите ни комуникационни канали. Домофоните са ценни и от друга гледна точка. Понякога чрез тях ние можем да насочим посетителите към лицето, което търсят, ако то живее в нашия жилищен вход или блок. Разбира се, сегашните домофони и домофонни системи са технологично осъвременени и в тях са „вплетени“ редица подобрения. Благодарение на домофоните и особено на техния видео вариант, ние бихме могли да видим кой точно е пред нас и с кого реално комуникираме. Визуалният контакт ни дава сигурност, още повече, че можем да наблюдаваме какво се случва пред входа ни, дори и пред него да няма конкретно лице, което ни търси. Дали сме у дома и трябва да отворим на гостите или сме в офиса си и очакваме посетител, домофонът е този помощник, който ни спестява разходката до вратата на жилището и пести нашето време. Домофоните са технически изобретения, чиято цел е да повишат качеството на живот и комфорта на обитателите.

Видеодомофоните са модернизираният вариант на старите познати домофони, тъй като освен аудио, те предлагат и видеовръзка. Тази екстра позволява, освен визуализация и възможност за свързване с Глобалната мрежа. Ето защо тези домофони са известни още и като ІР видеодомофони. Те предават данните по интернет мрежата, а мониторът, с който разполагат може да се използва за онагледяване на избрани камери от система за видеонаблюдение. Тъч скрийн дисплеят позволява лесно да бъде проведен интеркомен (вътрешен) разговор. Благодарение на вградената си памет, ІР видеодомофонните системи могат да записват повикванията, а в наше отсъствие – да ги пренасочват към мобилния ни телефон. По този начин освен, че няма да пропуснем очакван посетител ние разполагаме и с възможност да отворим дистанционно входната врата и да го поканим да влезе, ако желаем. Камерата на видеодомофона е първото нещо, което вижда посетителят, а мониторът е част от интериора. Ето защо специално внимание е отделено и на дизайна на видеодомофоните.